Het Amsterdamse college heeft 6,1 miljoen euro vrijgemaakt voor de vernieuwing van het Noorderpark in het stadsdeel Noord. Als de gemeenteraad akkoord gaat met de plannen, dan wordt komende zomer begonnen met de herinrichting.

Amsterdam-Noord groeit steeds sneller en daarmee zal ook het aantal parkbezoekers toenemen, zo denkt de gemeente. Met de opknapbeurt wordt het Noorderpark gereedgemaakt voor de toekomst.

"De herinrichting zorgt ervoor dat de kwaliteit en het karakter van het park worden versterkt. Het park is een centrale groene verblijfsplek in ons stadsdeel en deze investering benadrukt het belang hiervan", zegt Saskia Groenewoud, bestuurder van stadsdeel Noord.

Met het geld worden onder meer oude wandelpaden vervangen en er komen nieuwe speelelementen. Om het park veiliger te maken, worden er struiken verwijderd uit het bosplantsoen. Tot slot worden de bodem en waterafvoer van de grasvelden verbeterd.