Vanaf begin december zal de Amsterdamse Voedselbank bij uitgifte van voedselpakketten, drie mondkapjes per persoon gaan uitdelen. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de kapjes te gaan verstrekken.

Dat is te lezen in een brief aan de gemeenteraad. Hiermee wordt gehoor gegeven aan een motie van het CDA en de SP van 30 september. Het college laat in de brief weten het inderdaad belangrijk te vinden dat mondkapjes beschikbaar zijn voor Amsterdammers die gebruik maken van de Voedselbank en zelf niet over de financiële middelen beschikken om een monkapje te kunnen kopen.

Daarom is besloten om de Voedselbank te voorzien van vijftienduizend herbruikbare mondkapjes. De ontvangers van de mondkapjes zullen bovendien worden ingelicht over goed gebruik ervan en het verlagen van de kans op besmetting.