De gemeente gaat 28 miljoen euro investeren om de door de coronacrisis zwaar getroffen Amsterdamse economie een impuls te geven. Met het extra geld wil het stadsbestuur vooral investeren in een bredere economie die beter op de toekomst ingericht is en meer veerkracht heeft dan de huidige Amsterdamse economie.

Dinsdag publiceerde de Metropoolregio Amsterdam (MRA) de Economische Verkenningen die een beeld laten zien van grote economische krimp. Daar waar de economie in Nederland naar verwachting met 5 procent krimpt, ligt dat percentage voor de Amsterdamse regio op 6 tot 7.

Zwaar getroffen sectoren als de horeca, Schiphol, toerisme en cultuur maken een relatief groot deel uit van de Amsterdamse economie.

Hoewel de verwachte economische krimp groter is dan het landelijk gemiddelde, gaat het herstel ná de coronacrisis waarschijnlijk ook sneller. Om ervoor te zorgen dat dat herstel een blijvend karakter krijgt, wordt de 28 miljoen euro geïnvesteerd in sectoren die de Amsterdamse economie schokbestendig maken.

Van budgettoerist naar congresstad

Zo moet het geld gebruikt worden om vooral zakelijke bezoekers naar de stad te trekken. In plaats van een stad voor "de budgettoerist" moet Amsterdam straks bekendstaan als "duurzame en innovatieve congresstad". Om dat te bereiken, krijgt amsterdam&partners de opdracht om een imagocampagne te starten. Ook komt er geld beschikbaar om adviezen van bewoners, ondernemers, culturele instellingen en andere belanghebbenden over de toekomst van de bezoekerseconomie uit te voeren.

Een ander belangrijk onderdeel van het investeringsplan is het weerbaarder maken van het midden- en kleinbedrijf (mkb). Zo komt er een speciaal digitaliseringsoffensief voor het mkb. "Digitalisering speelt een cruciale rol bij het vergroten van de overlevingskansen van het mkb, en veel bedrijven geven aan grote behoefte te hebben aan praktische ondersteuning." Die ondersteuning gaat de gemeente de bedrijven de komende jaren bieden.

Meer laboratoria

Tot slot wil het stadsbestuur innovatieve bedrijven die zich bezighouden met gezondheid of verduurzaming aantrekken en aan de stad binden. Zo wordt er onderzocht of er in Amsterdam meer lab- en onderzoeksruimte kan komen voor bedrijven die zich bezighouden met gezondheid. Het doel is om er in de komende vier jaar jaarlijks 10.000 vierkante meter labruimte bij te krijgen. Bij het aantrekken van bedrijven wordt vooral gekeken naar sectoren die voor duurzame banengroei zorgen.

De investering van 28 miljoen euro komt boven op de 78 miljoen euro die de stad heeft uitgetrokken voor de zes nieuwe duurzame banenmotoren. Eerder werd al besloten dat in 2021 14 miljoen euro wordt uitgetrokken voor lastenverlichting voor ondernemers.