De werkzaamheden op het Kleine-Gartmanplantsoen in het centrum van Amsterdam zijn naar verwachting in het voorjaar van 2021 klaar. Begin 2019 is het plantsoen op de schop gegaan voor de bouw van een ondergrondse fietsenstalling waar straks tweeduizend fietsen kunnen staan.

De fietsenstalling is onderdeel van de herinrichting van het hele gebied. "De afgelopen periode is er ondanks de coronacrisis ontzettend veel gebeurd, zowel ondergronds als bovengronds", zegt omgevingsmanager Marieke Nonhebel.

Onder de grond zijn de vloeren en wanden gestort en de trappen voor de toekomstige fietsenstalling gebouwd. Boven de grond zijn de resultaten ook goed zichtbaar. Zo ging maandag het nieuwe fietspad langs het bouwterrein open.

De fietsenstalling is bewaakt en de eerste 24 uur gratis.