De gemeente Amsterdam kan vanwege strenge privacywetgeving moeilijk hulp bieden aan de bijna zeventienhonderd Amsterdamse ouders die gedupeerd zijn in de toeslagenaffaire, zegt wethouder Marjolein Moorman (Armoede) in een donderdag verschenen interview met Het Parool.

Tussen 2013 en 2018 voerde de Belastingdienst een agressief antifraudebeleid. Veel gezinnen kregen te veel kinderopvangtoeslag, waarna vaak direct een zwaar incassotraject werd ingezet. Dit leidde vaak tot grote schulden en langdurige rechtszaken.

Moorman maakt zich zorgen over de gezinnen die slachtoffer zijn geworden van de toeslagenaffaire. "Deze mensen, die allemaal kinderen hebben, hebben meestal lage inkomens", waarschuwt ze. "Als zij een schuld hebben opgebouwd, omdat de Belastingdienst de kinderopvangtoeslag heeft teruggevorderd, leidt dat vaak ook tot andere betalingsachterstanden."

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Belastingdienst sloten in september een akkoord waarin staat dat gemeenten geld krijgen om gedupeerde gezinnen te helpen. Vanwege de privacywetgeving krijgt de gemeente echter geen lijst van de namen van de gedupeerden.

Bij de Eerste Kamer ligt nu een voorstel voor een wet die de overdracht van gegevens van gedupeerden naar de gemeenten wettelijk regelt. Als dat wetsvoorstel voor de kerstvakantie wordt aangenomen, dan kan in januari worden begonnen met het doorgeven van namen.

De VNG roept de betrokken staatssecretaris op snel met de Autoriteit Persoonsgegevens in gesprek te gaan om een oplossing te vinden.