Zeven partijen hebben vrijdagochtend toegezegd samen ruim 1 miljard euro bij te dragen om de Noord/Zuidlijn richting Schiphol en Hoofddorp door te trekken en de Ringlijn te sluiten. Het gaat om een alliantie van de Vervoerregio, de gemeente Amsterdam, de gemeente Haarlemmermeer, de provincie Noord-Holland, KLM, NS en Schiphol.

De partijen hopen met de eigen bijdrage de kans te vergroten dat het Rijk de rest van de kosten voor de realisering van het project wil betalen.

Volgens wethouder Sharon Dijksma, voorzitter van de Vervoerregio en nationale alliantie, is het "an offer you can't refuse". "Wij willen de boodschap afgeven dat we in de startblokken staan en bereid zijn flink bij te dragen om de kans op realisatie van de twee metrolijnen te maximaliseren. Sterker nog: wat ons betreft gaan we er volgend jaar al mee aan de slag."

De zeven partijen zijn bereid om een eigen bijdrage van 1,025 miljard euro te leveren. Het geld is afkomstig uit algemene middelen, grondopbrengsten en exploitatieopbrengsten. De Vervoerregio draagt 525 miljoen euro bij, de gemeente Amsterdam 300 miljoen euro en NS 60 miljoen euro. De gemeente Amsterdam, Haarlemmermeer, Schiphol en provincie Noord-Holland dragen daarnaast een bedrag van 140 miljoen euro uit grondopbrengsten bij.

Doortrekken Noord/Zuidlijn groot voordeel voor bereikbaarheid

De alliantie schrijft dat het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Schiphol en Hoofddorp en het sluiten van de Ringlijn (een directe verbinding tussen Isolatorweg en Sloterdijk en CS) grote voordelen heeft op met name het gebied van internationale, nationale en regionale bereikbaarheid, woningbouw en het verdienvermogen van Nederland.

Zo zullen meer reizigers de metro nemen en komen daardoor mogelijk acht treinpaden per uur in de Schipholtunnel vrij. Hierdoor kunnen meer en snellere treinen vanaf Schiphol naar Utrecht, Arnhem en Limburg rijden. Verder komt er een nieuwe intercityverbinding tussen Schiphol, Zaandam en Alkmaar en kunnen er meer nationale en internationale treinen rijden op de HSL tussen Amsterdam, Schiphol, Rotterdam, Breda, Düsseldorf, Berlijn, Brussel, Londen en Parijs.

92.000 woningen en werkgelegenheid

Daarbij maakt het metropakket het volgens de alliantie mogelijk om ruim 92.000 nieuwe woningen te bouwen en "duurzaam te ontsluiten". Ook verbindt het nieuwe metronet de belangrijkste economische centra van de Metropool Regio Amsterdam, waardoor er ruimte is voor 122.700 extra arbeidsplaatsen.

Grote voorzieningen zoals ziekenhuizen en universiteiten worden beter bereikbaar. De bouw van nieuwe kantoren en betere bereikbaarheid van voorzieningen dragen bij aan een aantrekkelijker vestigingsklimaat.