Het bewonersplatform van de G-buurt in Amsterdam Zuidoost had te veel zeggenschap over het subsidiegeld dat aan hen werd verleend, waardoor het mogelijk was om een flink deel van dat geld te verduisteren. Dat concludeert Bureau Integriteit van de gemeente.

Daardoor kon het gebeuren dat de voormalig voorzitter van Stichting Democratisering G-buurt in Amsterdam Zuidoost een bedrag van ruim 96.000 euro kon wegsluizen van de rekening van de stichting. De subsidie maakte deel uit van een proef van de gemeente om burgers meer invloed te geven bij de inrichting van hun woonwijk.

Negatieve signalen

Volgens Bureau Integriteit werd de subsidie verstrekt terwijl er meerdere negatieve signalen waren. Ten tijde van het indienen van de subsidieaanvraag waren er signalen dat er geen actief en georganiseerd buurtplatform meer was, dat de kerngroep geen verbinding met de buurt had en dat er interne verdeeldheid was binnen de stichting.

Ook was er geen vastgesteld financieel beleid waardoor er geen spelregels waren over hoe om te gaan met het toegekende geld. Toch werd de subsidie verstrekt, omdat het om een experiment ging. Ook stelde de gemeente geen eisen aan een actief en breed bewonersplatform, waardoor uiteindelijk twee leden van het stichtingsbestuur verantwoordelijk waren voor de financiën en drie anderen betrokken waren bij de uitvoering, "met niet tot nauwelijks verbinding met andere actieve bewoners".

Aanvullende eisen

Wethouder Rutger Groot Wassink (Democratisering) onderschrijft dat de kaders te open waren en wil dat in de toekomst beter regelen door aanvullende eisen in de subsidievoorwaarden op te stellen. Inmiddels is ruim 62.000 euro van de verduisterde 96.000 euro teruggevorderd. Via de rechter wordt nog een bedrag van ruim 17.000 euro teruggeëist.

Het bestuur van stadsdeel Zuidoost riep donderdag op om de subsidie voor de G-buurt in te trekken, omdat het draagvlak voor de stichting fors zou zijn afgenomen. Het advies heeft volgens het stadsdeel niets te maken met het vertrouwen in het huidige bestuur, gezien "zij zich tot het uiterste heeft ingespannen om de ontvreemde subsidiegelden terug te vorderen".