De gemeente en politie werken nog steeds aan een voorstel voor "gerichte wapencontroles". Dat voorstel wordt in januari voorgelegd aan de politieke partijen, zo bleek donderdagmiddag tijdens de gemeenteraadsvergadering. "Door zware coronamaatregelen kunnen we niet zomaar beginnen."

Volgens burgemeester Femke Halsema zijn er "de nodige uitdagingen". "Het moet werkbaar zijn voor de politie, niet aan gezag afdoen maar het mag niet leiden tot etnisch profileren. En zolang de zware coronamaatregelen van kracht zijn moeten agenten buiten noodsituaties zoveel mogelijk afstand houden, waardoor wij niet zomaar kunnen beginnen", zei ze tegen de raadsleden.

Een meerderheid van de raad sprak zich eerder dit jaar meerdere keren uit tegen het plan voor de fouilleeracties. Raadsleden van bijvoorbeeld D66 en GroenLinks zeiden te vrezen voor etnisch profileren. Donderdagmiddag waren de coalitiepartijen minder negatief over het plan. DENK-fractievoorzitter Mourad Taimounti was nog steeds niet overtuigd.

Halsema neemt de eerdere kritiek van raadsleden mee tijdens het maken van het nieuwe voorstel. Zo wordt er rekening gehouden met de achtergrond van de agenten die de fouilleeracties uit gaan voeren, er zitten bijvoorbeeld leden van het Caribisch Netwerk bij. Ook mogen er waarnemers aanwezig zijn, dat worden hoogstwaarschijnlijk raadsleden zelf. Zij mogen dan ook weer andere mensen meenemen.

Halsema zei daarna dat ze de Amsterdamse politie volkomen vertrouwt. "De leiding spreekt zich buitengewoon expliciet uit tegen etnisch profileren en heeft daarin in Nederland een voorbeeldfunctie." Desondanks zou het er wel eens insluipen en zouden waarnemers hen daarop kunnen wijzen. "De politie vindt het zelf ook interessant om daar door buitenstaanders mee geconfronteerd te worden."