De inschatting van de opkomst bij de antiracismedemonstratie op de Dam van juni was "complex", concludeert de Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV) in haar onderzoek Demonstraties in coronatijd. Wel zou de gemeente over het algemeen juist gehandeld hebben.

De Inspectie concludeert dat het lastig is om "aan de voorkant een accurate schatting van het aantal demonstranten te maken".

De gemeente ging van een paar honderd deelnemers uit, maar er kwamen ongeveer veertienduizend mensen op af. Een paar weken geleden concludeerden onafhankelijke onderzoekers ook al dat er een verkeerde inschatting was gemaakt.

De inschatting werd onder meer gemaakt door te kijken naar sociale media, maar de Inspectie JenV zegt dat de mogelijkheden daarvoor "beperkt" zijn. "Dit komt door de bescherming van de privacy van de gebruikers door de diverse sociale netwerken, juridische restricties en de vluchtigheid van informatie op sommige sociale netwerken." Zo bleek na de demonstratie in Amsterdam dat een aantal influencers de demonstratie onder de aandacht van hun volgers had gebracht.

In het onderzoek zijn de betogingen van BLM in de drie grote steden Den Haag, Rotterdam en Amsterdam onderzocht. De opkomst was alleen in Den Haag goed ingeschat, meldt het Algemeen Dagblad.

Problemen met communicatie onder agenten

Het grote aantal deelnemers aan de antiracismedemonstratie op de Dam in juni zorgde er volgens de Inspectie JenV ook voor dat de twaalf aanwezige agenten minder makkelijk met elkaar konden communiceren en minder overzicht hadden. Het mobiele netwerk viel uit, waardoor WhatsApp en telefonisch verkeer onderling niet meer mogelijk was.

"WhatsApp wordt door agenten gebruikt om snel informatie te delen. Verkeer via portofoons was op dat moment nog wel mogelijk", schrijft de Inspectie JenV. De twaalf agenten waren voor de politie "op basis van het geschatte aantal demonstranten en de gekozen insteek tijdens de demonstratie voldoende". Wel stond de ordedienst verderop verdekt opgesteld.

Hoewel er "over het algemeen juist is gehandeld" en de sfeer van de demonstratie wel goed was ingeschat, krijgt de korpschef een advies. "Blijf investeren in het politienetwerkteam en zorg ervoor dat de hiermee opgebouwde kennis over maatschappelijke ontwikkelingen, geborgd en landelijk gedeeld worden."

Naar aanleiding van een eerder rapport en informatie die door een beroep op de Wet open­baar­heid van be­stuur (Wob) naar buiten kwam, vroegen de VVD, Forum voor Democratie en het CDA burgemeester Femke Halsema opnieuw om uitleg. Dat debat zou op 22 oktober plaatsvinden, maar werd verplaatst naar volgende week. De raadsleden hebben tijd nodig om het rapport te lezen.