De bouw van de Singelgrachtgarage in Amsterdam is na jaren van discussie en protest van start gegaan. Buurtbewoners zijn niet blij, omdat er meteen al vier oude bomen zijn gekapt.

De parkeergarage, die onder de Singelgracht wordt aangelegd, moet ruimte bieden aan zo'n achthonderd auto's. Veel parkeervakken op straat kunnen daardoor opgeheven worden, is het idee. "Zo ontstaat er meer ruimte voor voetgangers, spelende kinderen, fietsers en ook voor groen", laat stadsdeel West weten.

Buurtbewoner Raoul Theunissen en stadsfotograaf en buurtbewoner Thomas Schlijper zijn sceptisch. Theunissen "moet het allemaal nog maar zien", en Schlijper vraagt zich af of de autostalling over tien of twintig jaar nog wel nodig is.

De fotograaf snapt niet waarom de ingang van de garage juist in het plantsoentje moet komen. De kap van vier bomen, met een leeftijd tot wel 110 jaar, had volgens hem namelijk voorkomen kunnen worden door de vlakte ernaast te gebruiken.

In 2024 parkeren in de Singelgrachtgarage

Schlijper ziet het nut er niet van in dat de gemeente voor iedere gekapte boom een nieuwe boom plant. "Het is nu 2020, de boom die hier stond komt uit 1910. Dan moeten we over 110 jaar bekijken of dat herplanten zin heeft gehad."

Het is de bedoeling dat er in 2024 geparkeerd kan worden in de Singelgrachtgarage. Of daarvoor nog meer bomen gekapt moeten worden, is onduidelijk. De gemeente heeft in principe een kapvergunning voor twee andere bomen, maar er wordt nog onderzocht of de kap noodzakelijk is. Verder wordt er bekeken of het mogelijk is om een aantal bomen te verplaatsen.