Huurders van Ymere die een te hoge concentratie lood in hun kraanwater hebben, krijgen toch weer 60 procent huurkorting. Eerder schrapte Ymere de coulanceregeling, maar na ophef over het schrappen en een item van nieuwspartner AT5 gaat Ymere met terugwerkende kracht terug naar de oude regeling.

Ymere geeft de huurkorting van 60 procent bij een gemiddelde loodwaarde van boven de 10 microgram lood per liter. Om dit te meten gebruikte Ymere uitsluitend hun eigen meetmethode, ondanks veel kritiek. Maar hier komt de woningcorporatie nu op terug. Gedupeerden die zelf met een geaccrediteerde watertest boven de 10 gram uitkomen, krijgen de huurkorting eveneens met terugwerkende kracht.

"In de praktijk is er nog geen watertest beschikbaar die op betrouwbare manier kan vaststellen hoeveel looddeeltjes bewoners met loden leidingen via kraanwater binnenkrijgen. Als er geen test is, dan mogen huurders daar niet de dupe van zijn", vertelt regiomanager Chris Pettersson van Ymere.

Eerder in items van AT5 kwam naar voren dat er veel discussie is over de meetmethode van Ymere. Daarom lieten sommige bewoners zelf metingen van hun kraanwater verrichten, met als resultaat een hogere loodwaarde dan de metingen van Ymere.

Pettersson: "De coulanceregeling wordt daarom verhoogd tot 60 procent huurkorting als er 10 gram looddeeltjes of meer in het kraanwater is aangetroffen na een geaccrediteerde watertest volgens actuele inzichten van het RIVM en afgestemd op het type woning. Dit totdat duidelijk is welke meetmethode wel geschikt is voor het vaststellen van een gebrek."