De gemeente Amsterdam gaat de woonregels in 2021 verder aanscherpen. De nieuwe regels moeten voorkomen dat grote woningen in meerdere kleine woningen worden opgedeeld. Daarnaast komt er ook een verhoging van boetes voor woonfraude en toeristische verhuur.

Woonwethouder Laurens Ivens wil de strijd tegen woonfraude steviger gaan voeren. "We willen voorkomen dat het vinden van een betaalbare woning onmogelijk wordt doordat beleggers woningen opkopen en in delen doorverkopen of verhuren."

De gemeente wil het opdelen van woningen in twee of meerdere kleine woningen beperken. Het voorstel is dat alleen woningen die minimaal 100 vierkante meter zijn - voor woningen met een begane grond geldt 200 vierkante meter - mogen worden verbouwd tot woningen die minimaal 40 vierkante meter groot zijn en in het geval van woningen met een begane grond minimaal 100 vierkante meter.

Ook komen er hogere boetes voor de illegale verhuur van woningen in de stad. Bij een herhaalde overtreding krijgen professionele verhuurders twee keer het bedrag van de eerste boete opgelegd. De maximale boete voor professionele verhuurders kan daarmee oplopen tot 43.500 euro. De boete voor het niet registreren of niet vooraf melden van een verhuring gaat ook omhoog van 6.000 naar 8.700 euro.

Bewoners die hun woning tijdelijk willen verhuren aan toeristen worden vanaf 1 januari 2021 verplicht om zich te registreren in het landelijk registratiesysteem voor toeristische verhuur. Door de registratieplicht is de verhuurder niet meer anoniem.

De huisvestingsverordening 2021 wordt in december behandeld in de gemeenteraad. De wijzigingen gaan in op 1 januari 2021.