Het oudste document waarin de stad Amsterdam genoemd staat werd precies 745 jaar geleden afgegeven door de Hollandse graaf Floris V. Het tolprivilege, waarin 'Amestelledamme' geschreven staat, wordt dinsdag tentoongesteld door het stadsarchief.

Met het tolprivilege, dat opgesteld werd op een stuk huid van een geit, kregen handelaren die bij de Dam en de Amstel woonden tolvrijheid voor hun eigen goederen in het graafschap Holland.

Amsterdam was in die tijd nog een kleine nederzetting met ongeveer duizend inwoners. De tekst op het document is geschreven in het middeleeuws Latijn.

Vanwege de kwetsbaarheid is het tolprivilege alleen dinsdag te zien in de Schatkamer van het stadsarchief.