Het Amsterdamse college van burgemeester en wethouders houdt documenten te vaak en te lang geheim, zo concludeert de Rekenkamer Metropool Amsterdam na onderzoek. Het advies is om de 'geheimhoudingscultuur' binnen de gemeente te onderzoeken.

"Er wordt in Amsterdam meer geheim gehouden dan nodig, en ook meer dan vroeger. Als we het vergelijken met tien jaar geleden, is het twee keer zoveel", vertelt Rekenkamer-directeur Jan de Ridder donderdag aan NH Nieuws.

Opvallend is dat een groot deel van de documenten voor onbepaalde tijd geheim verklaard is, wat volgens de regels 75 jaar lang betekent. Dat past volgens de Rekenkamer niet bij een gemeente die juist transparantie als speerpunt heeft.

"We hebben sterk de indruk dat de houding en de cultuur van de organisatie, en misschien ook wel het college en de raad, niet helemaal gericht zijn op zo openbaar mogelijk zijn", zegt De Ridder.

'Raadsleden moeten moeizame weg bewandelen'

Ook op het handelen van de gemeenteraad is de Rekenkamer kritisch, al wordt het de raadsleden volgens de directeur ook niet makkelijk gemaakt. "Als je ziet hoe de stukken worden geagendeerd, dan worden ze A, B of C genoemd. Dus ook raadsleden moeten een moeizame weg bewandelen om die stukken te bekijken."

De Rekenkamer heeft het idee dat stukken soms helemaal niet worden bekeken door raadsleden. "En dat terwijl er van de raad wordt gevraagd om stukken die als geheim worden voorgelegd te bekrachtigen. Dat gebeurt vaak op de automatische piloot."

"Je moet je afvragen waarom het niet lukt meer openbaar te werken. Want de adviezen die we geven, zoals beter opletten met het motiveren vooraf en aan het eind met het opheffen, die zijn niet zo ingewikkeld om te bedenken."

Gemeente onderschrijft conclusies rapport

De gemeente Amsterdam zegt in een reactie de conclusies en aanbevelingen uit het bestuurlijk rapport te onderschrijven. Ze schrijven dat het "juist is" dat de procedures rondom geheimhouding beter kunnen. "Onze inzet is er, maar het komt onvoldoende van de grond. (...) Daar gaat het college werk van maken."

"Er zijn aanvullende instructies gekomen om de duur van de geheimhouding te beperken en nader te onderbouwen. Verder is een periodieke controle van de opgelegde geheimhouding onderdeel van de instructie voor het opheffen van geheimhouding die in oktober 2020 is ingegaan."