De politie heeft in 2019 vaker wapens van jongeren in Amsterdam in beslag genomen dan in de jaren daarvoor. Het ging vorig jaar om 334 wapens, laat het stadsbestuur weten in antwoord op vragen van D66-raadsleden Dehlia Timman en Marijn Bosman.

In 2018 ging het nog om 242 inbeslagnames, in 2017 om 217 inbeslagnames en in 2016 om 253 inbeslagnames. Het gaat dan om de leeftijdsgroep van 12 tot en met 22 jaar en om zowel vuurwapens als andere wapens, zoals messen.

In absolute aantallen is het aantal geregistreerde steekincidenten, met uitzondering van een forse daling in 2017, vrijwel gelijk gebleven. Wel is het aandeel jongeren in de leeftijdscategorie twaalf tot zeventien jaar gestegen van 5 procent in 2016 naar 9 procent in 2019. Het percentage in de leeftijdscategorie van 18 tot en met 22 jaar is gestegen van 16 in 2016 naar 19 in 2019.

Uit de cijfers blijkt dat jongeren in Zuidoost en Nieuw-West vorig jaar het vaakst wapens op zak hadden. Het stadsbestuur erkent dat het wapenbezit een groot probleem is. "Bij sommige jongeren lijkt sprake te zijn van een veranderende norm, dat het dragen van een wapen nodig is om jezelf te beschermen bij conflicten en tegen negatieve invloeden in de maatschappij."