Studentengroepen en -organisaties gaan vrijdag op het Museumplein in Amsterdam demonstreren, omdat ze meer fysiek onderwijs willen hebben dan nu het geval is door de coronamaatregelen. De demonstratie wordt georganiseerd door actiegroep #ikwilnaarschool, de Amsterdamse studentenbonden ASVA en SRVU en de Landelijke Studentenbond.

De studenten maken zich zorgen over de onderwijskwaliteit die volgens hen sterk in het gedrang komt doordat er niet tot nauwelijks meer sprake is van fysiek onderwijs. Ook benadrukken zij de groeiende ongelijkheid en het achteruitgaan van studentenwelzijn als gevolgen van het vele thuis studeren.

Daarom eisen de bonden en de actiegroep financiële middelen om veilig fysiek onderwijs in de vele leegstaande evenementenzalen aan te bieden.

Door de coronamaatregelen vindt nu nog maar 10 tot 30 procent van het onderwijs op locatie plaats. Sommige studenten krijgen zelfs helemaal geen fysiek onderwijs. Dat isolement valt de studenten volgens de Amsterdamse studentenvakbond ASVA Studentenunie erg zwaar.

'Veel studenten opgesloten op kamer van 10 vierkante meter'

"Veel studenten zitten dagenlang opgesloten in hun kamer van 10 vierkante meter om te kijken naar digitale colleges. Dat heeft een enorme impact op hun mentale welzijn", zegt ASVA-voorzitter Maarten van Dorp. "Elk uur dat studenten elkaar in de collegebanken op veilige afstand kunnen zien, maakt verschil."

Volgens de organisatoren van het protest is de kwaliteit van het digitale onderwijs lager en kost het docent ook veel extra werk.

Ook de SRVU, de studentenbond van de Vrije Universiteit, en de Landelijke Studentenvakbond hebben zich aangesloten bij het protest. Zij benadrukken de groeiende ongelijkheid die komt kijken bij online onderwijs, veroorzaakt door het verschil aan ruimte, rust of technische middelen waar studenten toegang tot hebben.

De studentenorganisaties roepen alle studenten van het mbo, hbo en wo op zich aan te sluiten bij de demonstratie op vrijdag om 13.00 uur op het Museumplein.

Daarbij benadrukken ze dat naleving van de maatregelen van het RIVM vooropstaat. Aanwezigen worden met klem opgeroepen mondkapjes te dragen en de 1,5 meter in acht te nemen.