De vervoerregio Amsterdam maakt 235 miljoen euro extra vrij voor het openbaar vervoer in de stad en de regio. Deze investeringen in bijvoorbeeld emissieloze bussen, verkeersveiligheid en reizen buiten de spits moeten het ov weer aantrekkelijk maken en de economie stimuleren.

Voorzitter Sharon Dijksma van de vervoerregio Amsterdam laat in een persbericht weten dat "ons verkeers- en ov-systeem na corona nooit meer wordt zoals het daarvoor was".

"Het geeft ons een unieke kans om noodzakelijke veranderingen door te voeren, de mobiliteit in de regio toekomstbestendig te maken. Het aanpakken van de immense drukte in de hyperspits, echt de slag maken naar emissievrij vervoer, het aanpakken van gevaarlijke punten", aldus Dijksma die in de gemeente Amsterdam ook wethouder Verkeer en Vervoer is. "De ideeën lagen er, maar de tijd vraagt nu om actie en anticyclische investeringen die de bereikbaarheid van de regio de kwaliteitssprong geeft die het verdient."

Het coronapakket bestaat uit 30 miljoen euro op korte termijn voor infrastructuur en 205 miljoen euro voor duurzaamheid. Een groot deel van dit geld gaat naar de aanschaf van elektrische bussen. Op dit moment is ongeveer een vijfde van het openbaar vervoer emissievrij. In 2025 moet 95 procent van alle bussen emissievrij zijn en in 2030 zelfs 100 procent.

De vernieuwing van het stationsgebied bij station Amsterdam Centraal wordt versneld doorgevoerd. Het gaar dan onder meer om de bouw van een ondergrondse fietsenstalling met zevenduizend plekken. Ook de reconstructie van de Hartveldseweg en Muiderstraatweg (project Oost-Westas Diemen) begint eerder dan gepland.

Daarnaast zal worden geïnvesteerd in een betere doorstroming van het openbaar vervoer en in routes die fietsen op korte afstanden stimuleren.