Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam heeft vrijdag een schriftelijke toelichting gegeven over de nieuwe en strengere coronamaatregelen in de stad. Zo gaan buitengebieden in Amsterdam 's nachts dicht om illegale feesten te voorkomen.

Aanvullend op de maatregelen van het Rijk neemt de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland de komende tijd nog een extra aantal maatregelen die verdere verspreiding van het coronavirus tegen moet gaan.

Maatregelen Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

De gemeente vraagt extra aandacht voor het naleven van de basisregels en het nemen van coronamaatregelen in het openbare leven, zoals in winkels, sportkantines en horeca. Winkelmandjes zullen weer worden weer geteld en gedesinfecteerd. Bij bezoek aan de horeca vindt vooraf een gezondheidscheck plaats en moeten bezoekers hun contactgegevens achterlaten.

Om illegale feesten tegen te gaan, worden plekken, zoals delen van het Amsterdamse Bos, 's nachts preventief gesloten. In tegenstelling tot wat de gemeente vrijdag meldde, worden parken in Amsterdam toch niet in de nacht gesloten om illegale feesten tegen te gaan. Waar in de communicatie over parken werd gesproken, worden eigenlijk de buitengebieden van de stad bedoeld.

Verder gaan publieke gebouwen zoals bibliotheken, stadsdeelkantoren en zwembaden op bepaalde tijdstippen op de dag alleen open voor ouderen en mensen met een minder goede gezondheid. Ook winkels en musea worden verzocht dat te doen.

Daarnaast komen er extra communicatiecampagnes en -materialen om onder meer jongeren, studenten en minder-taalvaardigen nog beter te bereiken.

De coronapreventieteams van de GGD en gemeenten verzorgen preventiepakketten op maat voor plekken waar veel besmettingen plaatsvinden, zoals scholen, horeca en studentenverenigingen. Ook gaan zij in gesprek met deze doelgroepen.

Ook blijft de gemeente maatregelen inzetten om te grote drukte in de openbare ruimte te voorkomen. Dat gebeurt door het instellen van eenrichtingsverkeer, het (tijdelijk) afsluiten van straten voor autoverkeer of door minder mensen toe te laten wanneer het echt te druk wordt.

Bovendien blijven handhaving en politie gerichte controles uitvoeren op plekken waar mensen samenkomen, zoals feest- en zaallocaties, cafés, restaurants en sportkantines.