Een meerderheid van de Amsterdamse gemeenteraad wil met spoed in gesprek met burgemeester Femke Halsema over het voornemen om proefsgewijs wapencontroles in te zetten. Hoewel het plan voor preventief fouilleren eerder van de baan was, kondigde de burgemeester vorige week aan dit toch te willen doen.

De fracties van GroenLinks, D66, Denk, Partij voor de Dieren en Bij1, die zich eerder al kritisch uitlieten over de plannen, hebben een spoeddebat aangevraagd. Ze willen met Halsema in debat voordat het voorstel aan de driehoek (burgemeester, politie, justitie) wordt voorgelegd.

Halsema liet afgelopen week al weten dat de driehoek de beslissing tot preventief fouilleren zonder instemming van de raad kan nemen.

Halsema wil het middel proefsgewijs inzetten en het per keer evalueren. Aanvankelijk voor een maand. Het gaat daarbij om kleinschalige controles waarbij op een bepaalde hotspot gericht, maar aselectief kan worden gecontroleerd. Kinderen tot 12 jaar, 65-plussers en gezinnen zijn uitgesloten van de controles. Bij de fouilleeracties zullen onafhankelijke waarnemers aanwezig zijn.