GroenLinks-wethouders Marieke van Doorninck en Touria Meliani willen dat het nieuwe theater van de Meervaart in de Sloterplas wordt gebouwd. De oever van de plas moet "de nieuwe hotspot van Amsterdam" worden. Dat staat in vertrouwelijke stukken die data-analist Nico van Gog in handen heeft en die tevens in bezit zijn van nieuwspartner AT5.

De stukken bestaan uit de notulen van een vergadering van topambtenaren van wethouder ruimtelijke ordening Van Doorninck. In eerste instantie wilde Van Doornincks staf dat er gebouwd wordt op de huidige plek van de Meervaart. Uit de notulen blijkt dat dit standpunt veranderd is.

Het besluit om het nieuwe theater niet op de huidige plek te bouwen gaat in tegen eerdere adviezen aan de wethouders uit 2019 over bouwen op het water. Hierin werd gewaarschuwd voor aantasting van het groen en hoge, moeilijk beheersbare bouwkosten. In één advies wordt geconcludeerd dat bouwen op de huidige plaats "het verstandigst" is.

De samenvatting die de raad ontvangt van wethouder Van Doorninck bevat niet ditzelfde advies. Raadsleden krijgen pas vlak voor de beslissende vergadering over de bouwlocatie de integrale adviezen te zien.

Van Gog laat aan nieuwspartner AT5 weten dat de wethouders volgens hem "een halve waarheid" vertelden en dat er sprake is van een ondemocratische besluitvorming.

In een gezamenlijke reactie zeggen wethouders Van Doorninck en Meliani tegen nieuwspartner AT5 dat met de Nieuwe Meervaart de zuidwestoever van de Sloterplas "een impuls" krijgt. Het gebouw past volgens de wethouders in de verdere gebiedsontwikkeling van het Osdorpplein. Daarnaast kan bouwen op de huidige locatie volgens de wethouders niet, omdat de Meervaart dan voor langere tijd dicht moet.