Het Amsterdams Lyceum in Zuid verplicht leerlingen en medewerkers tot het dragen van een mondkapje in de gangen van de school.

In de lokalen zijn mondkapjes niet verplicht, schrijft de school in een interne brief.

Verder staat in de brief dat leerlingen altijd 1,5 meter afstand moeten houden van docenten en andere medewerkers van de onderwijsinstelling. Elk lokaal bevat een gemarkeerde zone waarin een docent aan het bureau en met het bord kan werken.

Het Amsterdam Lyceum vraagt leerlingen ook om niet eerder dan vijf minuten voor aanvang van de les het gebouw te betreden en dan direct naar het lokaal te lopen en te gaan zitten. Verder moeten leerlingen bij leswisselingen direct hun mondkapje omdoen en de kortste route naar het volgende lokaal nemen.

Leerlingen uit de bovenbouw mogen drie minuten voor de bel gaat hun lokaal verlaten en naar de volgende les of naar huis gaan.