Wethouder Touria Meliani gaat het voorstel van het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) om het subsidiebudget voor de theatersector op te hogen, bespreken in het college van bestuur. Dat schrijft ze maandag in een brief aan de gemeenteraad.

Eerder op maandag werd bekend aan welke instellingen het AFK de komende vier jaar subsidies wil toekennen. Vooral in de theatersector vielen harde klappen.

In een brief aan het college vraagt het AFK dan ook expliciete aandacht voor de aanvragen in de discipline theater. Het fonds zegt het te betreuren dat binnen het budget voor deze discipline relatief veel instellingen met goede plannen niet in aanmerking komen voor een subsidie in de nieuwe periode.

Het AFK stelt voor om het budget voor de theatersector op te hogen met 1,9 miljoen euro door onder meer een budget van 1,5 miljoen euro uit de Innovatieregeling over te hevelen. Wethouder Meliani zegt de constatering van het AFK en het voorstel om dit op te lossen, zo snel mogelijk te gaan bespreken in het college.

"Omdat de raad besluit over het financieel kader van het Kunstenplan inclusief de hoogte van de budgetten voor de regelingen van het AFK, betekent dit dat het college een voorstel zal voorleggen aan de raad. Ik hoop u hierover zo spoedig mogelijk te kunnen informeren", aldus de wethouder.