Het Amsterdamse Fonds voor de Kunst (AFK) heeft maandag het nieuwe vierjarenplan voor kunstsubsidies bekendgemaakt. In totaal werden 115 van de 206 aanvragen goedgekeurd, waarmee het aantal organisaties dat aanspraak maakt op subsidies stijgt met 28.

De nieuwe subsidies gelden voor de komende vier jaar, in de periode 2021-2024. Voor de komende periode heeft het AFK jaarlijks 19,6 miljoen euro beschikbaar. Het kunstfonds keert de subsidies uit om de organisaties houvast te bieden in "onzekere tijden" als gevolg van de coronacrisis.

De aanvragen werden door acht adviescommissies in verschillende disciplines behandeld. De aanvragen werden beoordeeld op verschillende aspecten, waaronder "artistiek belang, belang voor de stad, uitvoerbaarheid, en diversiteit en inclusie".

87 van de 115 goedgekeurde aanvragen maakten in de periode 2017-2020 ook al deel uit van het Kunstenplan. Voor de komende vier jaar komen daar 28 organisaties bij, waaronder Sociëteit SEXYLAND, George en Eran Producties en het Amsterdam Dance Event.

Opvallend was het grote aantal aanvragen in combinatie met de hoge kwaliteit van de aanvragen in de discipline theater. Het AFK meldt 35 procent van de aanvragen in de theaterdiscipline te hebben goedgekeurd, en stelt de gemeente voor om aanvullend budget beschikbaar te stellen voor elf extra theaterorganisaties.