De reorganisatie bij de Amsterdamse politie moet het personeelstekort het hoofd bieden. Burgemeester Femke Halsema schrijft dinsdag in een brief aan de gemeenteraad dat na overleg van de driehoek (burgemeester, politie en Openbaar Ministerie) besloten is om in te grijpen.

De driehoek heeft ingestemd met een aantal maatregelen. Het speciale Veiligheidsteam openbaar vervoer, dat handhavers helpt bij veiligheidsincidenten in de bus, metro en de tram, houdt op te bestaan. De basisteams van de politie gaan die taak overnemen.

Ook het politieteam dat samenwerkt met handhavers om op projectbasis problemen aan te pakken, zoals verkeersoverlast, bestaat straks niet meer. Daarnaast wordt ook op de politie-inzet binnen de arrestantenzorg en zogenaamde 'integrale persoonsgerichte aanpak' bezuinigd.

Tot slot wordt bij het toezicht op kwetsbare en bedreigde instellingen meer gebruikgemaakt van camera's. Ook worden reguliere in plaats van gepantserde voertuigen gebruikt.

De taken die worden overgeheveld aan de 'gewone' agent op straat, zorgen voor extra werk binnen de basisteams.

Door de opheffing van de specialistische teams kunnen 405 voltijds politiebanen verschoven worden naar de basisteams. Het tekort wordt daarmee grotendeels gecompenseerd, zo schrijft de burgemeester.

De Amsterdamse politie kampt al langere tijd met een capaciteitstekort. Van 480 voltijdsbanen in november 2019 is dat tekort opgelopen naar 551fte in juni 2020. Ondanks de maatregelen die nu genomen worden, verwacht de burgemeester dat de politiecapaciteit pas in 2024 weer op orde zal zijn.