Tijdens de coronacrisis is 30 procent meer grofvuil en bijna 40 procent meer afval naar gemeentelijke afvalpunten gebracht in Amsterdam. De gemeente gaat extra handhavers inzetten, omdat het afval "niet altijd netjes wordt weggebracht".

In een brief aan de gemeenteraad schrijft wethouder Laurens Ivens (Reiniging) dat het aangeboden afval explosief groeide toen mensen door de coronacrisis noodgedwongen veel tijd in en om het huis doorbrachten.

Tegelijkertijd werden Amsterdammers minder netjes in het aanbieden van al dat afval, zo schrijft de wethouder. Veel meer afval werd naast de containers geplaatst, terwijl die nog niet vol zaten, en kartonnen dozen werden niet meer verscheurd en in de papiercontainer gestopt.

Daarom worden er extra maatregelen genomen. Er worden meer handhavers ingehuurd die gaan controleren op het juist aanbieden van afval. Amsterdammers die zich niet aan de afvalregels houden, kunnen eerder een boete verwachten. Daarnaast komt er een publiekscampagne waarmee inwoners gewezen worden op de afvalregels.

Op probleemlocaties gaan volle afvalcontainers vaker geleegd worden en bijgeplaatst afval wordt sneller opgeruimd.

29 extra vuilniswagens ingezet

Om al het afval te verwerken werden in totaal 29 extra vuilniswagens ingezet in de stad, waarvan er 14 alleen karton ophaalden. Ook werd het afval vaker opgehaald, zijn routes aangepast, is er extra personeel ingehuurd en werden er afvalverkenners ingezet.

De extra inzameling en verwerking van klusafval, glas en karton heeft de gemeente tot 1 juni naar schatting 1,2 miljoen euro extra gekost.