De gemeente Amsterdam heeft woensdag in samenwerking met NDSM Energie en de bewonerscoöperatie Amsterdam Wind een intentieovereenkomst getekend voor de komst van windmolens in de omgeving van de Noorder IJ-Plas in Amsterdam-Noord.

De gemeente wil met de bouw van windmolens het aandeel duurzaam opgewekte energie in de stad vergroten. Tot 2030 moet er 50 megawatt aan energie worden opgewekt.

Van de turbines moet in totaal minimaal de helft in handen komen van bewoners en bedrijven, zodat omwonenden ervan kunnen meeprofiteren.

De intentieovereenkomst houdt in dat de gemeente steun uitspreekt richting het project en bereid is mee te werken aan de ruimtelijke ordening wat betreft het plaatsen van de windmolens. Daarnaast doet de gemeente grond in de verkoop om de turbines op te bouwen.

De komende jaren wordt er een participatieproces afgelegd waarbij gekeken wordt of concrete plannen haalbaar zijn. Als de plannen worden goedgekeurd verwacht de gemeente in 2021 te kunnen starten met de formele vergunningsprocedure.