De Amsterdamse gemeenteraad is vorige maand een enquêtecommissie gestart om onderzoek te doen naar de misstanden bij het Afval Energie Bedrijf (AEB). Dit is een zwaar middel dat eerder werd gebruikt bij onder meer een onderzoek naar de kostenoverschrijdingen bij de aanleg van de Noord/Zuidlijn.

De commissie bestaat uit Dorienke de Grave-Verkerk (voorzitter VVD), Jasper Groen (GroenLinks), Jan-Bert Vroege (D66), Carolien de Heer (PvdA) en Anke Bakker (Partij voor de Dieren). Zij gaan onderzoeken hoe de problemen bij de afvalverwerker zijn ontstaan en wat er valt te leren van de fouten die zijn gemaakt.

De commissie startte 2 juni met het vooronderzoek en verwacht dit eind augustus afgerond te hebben. Daarna zal een verder onderzoek plaatsvinden, waarin bijvoorbeeld getuigen onder ede gehoord mogen worden.

Het afvalbedrijf kampte sinds juni met financiële problemen en achterstallig onderhoud, waardoor alle lijnen stil kwamen te liggen. De veiligheid van de werknemers kon niet worden gewaarborgd.

Gemeente investeerde 80 miljoen euro in AEB

In oktober werd in overleg met de toezichthouder en de gemeente besloten de stilgelegde lijnen weer op te starten. De eerste vier lijnen werden begin oktober weer in gebruik genomen.

Het stilleggen van de lijnen in juli zorgde voor een nationale afvalcrisis en bezorgde het AEB, met de gemeente als enige aandeelhouder, een enorme schuld. Dit was voor het stadsbestuur een reden om geld vrij te maken voor het financieel herstel van het noodlijdende bedrijf.

Het AEB had naar eigen zeggen 80 miljoen euro nodig om het einde van het jaar te halen. Eerder werd al 35 miljoen vrijgemaakt. Vervolgens kwam daar nog 45 miljoen euro bovenop.