Schoolbesturen in Amsterdam kunnen vanaf maandag versneld parkeervergunningen en reiskostenvergoedingen voor hun personeel aanvragen bij een speciaal servicecentrum. Ook kunnen leraren daar terecht voor vragen over de voorrangsregeling bij het vinden van woningen.

Dit servicecentrum was een van de maatregelen uit het Noodplan Lerarentekort. Het noodplan moet ervoor zorgen dat het voor leraren aantrekkelijker wordt om in de stad te werken.

In het noodplan staat ook dat de gemeente zal investeren investeren in extra ondersteuning voor scholen met het grootste tekort aan leraren. Scholen kunnen met dit geld tijdelijk externe professionals inhuren die onderdelen van het curriculum op zich nemen.

Op die manier moet de werkdruk van leraren en schoolleiders worden verlicht. Bovendien zal er extra geïnvesteerd worden in begeleiding en opleiding van zijinstromers.

Het is de bedoeling dat het takenpakket van het maandag geopende servicecentrum op een later moment wordt uitgebreid. Het centrum was een wens van meerdere scholen.