De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema wil de evenementenbranche, die zwaar getroffen is door de coronacrisis, tegemoet komen. De gemeente gaat kijken of evenementen die dit jaar zijn afgelast in 2021 wel kunnen doorgaan.

Dat schrijft Halsema in een brief aan de gemeenteraad. Wel wil ze daarbij vasthouden aan de eerder gestelde ambitie om overlast voor omwonenden verder terug te dringen en evenementen verder te verduurzamen.

De evenementensector is hard geraakt door de coronacrisis. Naar schatting bestaat de branche voor de helft uit zzp'ers die in één keer zonder werk kwamen te zitten. Een groot deel van de festivalorganisatoren denkt dat zij het einde van het jaar niet gaan redden. Halsema waarschuwt dat door faillissementen het "zeker voorstelbaar" is dat er een verschraling optreedt in het aanbod van evenementen in de stad.

Om de organisatoren tegemoet te komen, worden verschuldigde leges voor de evenementenvergunning in geval van annulering als gevolg van het coronavirus niet geïnd. Ook mogen organisatoren een deel van de ontvangen subsidie gebruiken om reeds gemaakte kosten te dekken, of mogen ze die gebruiken voor de invulling van een nieuw evenement.

'Amsterdammers hebben ook behoefte om weer samen te komen'

Sinds 1 juli is het voor organisatoren weer mogelijk om een vergunning aan te vragen voor een evenement. Halsema vindt dat een strikte naleving van de regels en eisen van groot belang is, maar dat gezondheid niet het enige is dat moet worden meegewogen.

"Amsterdammers hebben ook behoefte om weer samen te komen, te vieren en te genieten van muziek, kunst en cultuur. Daarom zal het college, nu er weer ruimte is, met een positieve grondhouding kijken naar aanvragen", aldus Halsema. Wel moet er genoeg draagvlak zijn bij bewoners, ondernemers en de buurt.

Op de langere termijn wil de burgemeester kijken naar het schrappen van onnodige regels, het stroomlijnen van het vergunningenproces en het meerjarig zekerheid bieden van een plek op de kalender. Ook oppert ze om financiële drempels voor organisatoren tijdelijk te verlagen en om het evenementenfonds te verhogen voor organisatoren die voldoen aan de ambities rond duurzaamheid.

Om de stad te ontlasten wil het stadsbestuur nadrukkelijk op zoek naar de samenwerking met andere gemeenten. Zo wordt onderzocht of het Amsterdamse Bos op een of andere manier in kan haken op het nieuwe Amsterdamse evenementenbeleid. Ook zal hierover er in de tweede helft van dit jaar ook afstemming plaatsvinden met Weesp en wordt er mogelijk gekeken naar een nieuwe evenementenlocatie in Almere.