Amsterdam gaat de capaciteit van de GGD flink uitbreiden. Het extra personeel is nodig om de coronawerkzaamheden, zoals het testen van patiënten, uit te voeren. Bovendien kan er in het geval van een nieuwe opleving van het virus direct worden opgeschaald zodat er meer tests afgenomen kunnen worden.

Momenteel worden de coronawerkzaamheden voornamelijk uitgevoerd door regulier personeel van de GGD, aangevuld met medewerkers van de gemeente en ingehuurd medisch personeel.

Echter moet de GGD ook weer haar reguliere takenpakket gaan uitvoeren. Omdat iedereen zich sinds 1 juni kan laten testen, zijn er volgens wethouder Simone Kukenheim extra handen nodig.

Het nieuwe team moet gedurende een jaar tenminste zeshonderd testen per dag gaan uitvoeren. "Uitgaande van het huidige percentage van 2 procent positieve testen, kunnen we daarnaast twaalf bron- en contactonderzoeken per dag uitvoeren", zegt Kukenheim.

"Het vaste team kan indien nodig worden bijgestaan door een flexibel team, zodat we gedurende de zomer zo nodig naar vijftienhonderd tests en vijftig bron- en contactonderzoeken per dag kunnen. Hiervoor gaan we de komende periode medewerkers werven en trainen", aldus Kukenheim.

De kosten voor het uitbreiden van de capaciteit worden geraamd op 37,3 miljoen euro. Het stadsbestuur verwacht dat alle kosten worden gedekt vanuit het Rijk.