Nieuwe datacenters zijn onder strenge voorwaarden weer welkom in Amsterdam. Dat heeft het stadsbestuur besloten, nadat het vorig jaar een stop afkondigde op nieuwe datacenters.

De gemeente staat groei van het aantal datacenters beperkt toe in bestaande clusters. Datacenters mogen zich alleen vestigen in de gebieden Amstel III, Science Park, Schinkelkwartier en Haven/Haven-Stad.

Een van de voorwaarden is dat datacenters met een groot verbruik (meer dan 80 MVA) een eigen inkoopstation moeten aanleggen, om te voorkomen dat het elektriciteitsnet te veel wordt belast. Zo moet er voldoende ruimte blijven voor andere opgaven van de stad.

Ook moeten datacenters elektriciteit duurzaam inkopen en de restwarmte die vrijkomt gratis beschikbaar stellen, zodat die benut kan worden voor het verwarmen van woningen. De datacenters moeten zo worden gebouwd dat ze in de toekomst zonder grootschalige verbouwing een andere functie kunnen krijgen, of op een manier dat de bouwmaterialen op een andere locatie opnieuw gebruikt kunnen worden.

"Afgelopen periode van veel thuiswerken en videobellen heeft laten zien hoe afhankelijk we zijn van internet en goede verbindingen", zegt wethouder Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ontwikkeling en Duurzaamheid). "De komende jaren zet de groei van het digitale verkeer in rap tempo door, wat een groeiende behoefte aan ruimte voor datacenters betekent."