Het aantal huishoudens dat gebruikmaakt van de voedselbank in Amsterdam is het laatste kwartaal gestegen met ruim een kwart.

Op 22 juni was het aantal huishoudens dat gebruikmaakt van de Voedselbank Amsterdam 1.674. Dat is een stijging van 26 procent ten opzichte van begin maart, toen nog maar 1.329 huishoudens gebruikmaakte van de voedselbank.

De afgelopen weken is het aantal nieuwe huishoudens dat instroomt per week gestabiliseerd tot ongeveer twintig. Sinds het begin van de coronacrisis waren dat er een tijd lang gemiddeld ongeveer veertig per week.

Om armoede onder Amsterdammers zoveel mogelijk in te dammen, trekt de gemeente 1,2 miljoen euro extra uit voor schuldhulpverlening. Amsterdammers die normaal gesproken al in een kwetsbare positie verkeren, zoals sekswerkers, krijgen extra hulp vanuit de gemeente.