De gemeente Amsterdam wil dat minimaal 30 procent van de ambtenaren op directieniveau bestaat uit mensen met een niet-westerse achtergrond, laat verantwoordelijk wethouder Touria Meliani (GroenLinks) woensdag weten. Dat is een twee keer zo groot aandeel als nu.

Volgens Meliani is het personeelsbestand van de gemeente Amsterdam geen afspiegeling van de Amsterdamse beroepsbevolking. Dit geldt met name voor de hogere management- en directiefuncties, zo blijkt ook uit intern onderzoek.

De gemeente Amsterdam gaat daarom in het werving- en selectieproces bij gelijke geschiktheid de voorkeur geven aan sollicitanten een niet-westerse achtergrond.

"De diversiteit van de stad Amsterdam zie je niet terug binnen de gemeente, terwijl dit wel bittere noodzaak is", aldus Meliani. "Hoe meer verscheidenheid in de organisatie, hoe beter het contact met de bewoners van de stad en hoe scherper het oog voor wat er nodig is."

"Alleen met een inclusieve cultuur kan de gemeente Amsterdam haar werk goed uitvoeren én een betere werkgever worden. We geven onszelf vandaag de opdracht om op korte termijn concrete stappen te zetten om dat doel te bereiken. Als wethouder ga ik daar vol op inzetten."

College voert intern antidiscriminatiebeleid in

Daarnaast blijkt uit onderzoek dat het aandeel medewerkers onder de 35 jaar achterblijft. Ook voelen lhtbi's, mantelzorgers, mensen met een zichtbare beperking, chronisch zieken en mensen migratie-achtergrond zich op de werkvloer regelmatig ondergewaardeerd. Een deel van deze ambtenaren ervaart zelfs pestgedrag.

Het college noemt deze resultaten zorgelijk en voert intern antidiscriminatiebeleid. Zo hoopt de gemeente ambtenaren te stimuleren pestgedrag, discriminatie en uitsluiting te melden.