De gemeente Amsterdam heeft honderden horecaondernemers toestemming gegeven om hun terrassen tijdelijk uit te breiden, meldt het stadsbestuur. In totaal zijn driekwart van de 981 aanvragen goedgekeurd.

De gemeente is coulant voor de horecaondernemingen bij de uitbreiding van hun terrassen zodat ze de gederfde inkomsten als gevolg van de coronacrisis voor een deel kunnen inhalen.

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan werden alle horecazaken op last van de overheid op 15 maart gesloten. Pas op 1 juni mochten de ondernemingen weer open voor bezoekers, zij het wel in aangepaste vorm. Zo moeten de tafels 1,5 meter van elkaar staan.

Voordat de Amsterdamse ondernemers de plannen indienen voor uitbreiding van hun terras, moeten ze deze voorleggen aan de buurtbewoners. Daarnaast is een eis van de gemeente dat er rondom het terras voldoende ruimte voor voetgangers moet zijn om elkaar op 1,5 meter afstand te kunnen passeren.

Bij overlast vraagt de gemeente de buurtbewoners eerst met de horecaondernemer in gesprek te gaan. Als dat niet helpt, kunnen ze een melding doen bij de gemeente en wordt er wanneer nodig gehandhaafd.