Er zijn te weinig openbare toiletten in Amsterdam, zo concludeert de Rekenkamer Metropool Amsterdam woensdag in een onderzoeksrapport.

In meer dan de helft van de drukke voetgangersgebieden is er niet binnen een halve kilometer een openbaar toilet te vinden, terwijl dit wel zou moeten.

In totaal zijn er 112 openbare toiletten, waarvan er 56 ook voor vrouwen geschikt zijn. Vijftig van die toiletten zijn geschikt voor mensen met een fysieke beperking.

Volgens de Rekenkamer loopt het aanleggen van nieuwe openbare toiletten vast, omdat er vooral naar de kosten wordt gekeken. "De maatschappelijke baten worden in de afwegingen niet echt meegenomen."

Ook zijn de toiletten niet gelijkmatig gespreid over de stad. Van de 56 toiletten die gedurende het hele jaar geopend zijn, heeft stadsdeel Zuid met 13 toiletten de meeste. In het centrum zijn elf openbare toiletten te vinden. In de andere stadsdelen ligt dat aantal tussen de vijf en de acht.

De toiletten die er wel zijn, zijn bovendien nauwelijks vindbaar. "Hoewel de gemeente onlangs aanwijzingen heeft laten aanbrengen op bestaande bewegwijzeringsborden voor voetgangers, zijn verreweg de meeste openbare toiletten niet op straat aangegeven. Je moet ze dus weten te liggen of anders gebruikmaken van een app", schrijven de onderzoekers.