Amsterdamse basisschoolleraren krijgen de komende vier jaar een toelage op hun salaris. De bonus komt voort uit een convenant tussen Amsterdamse schoolbesturen, de gemeente Amsterdam en de overheid, dat dinsdag is gepresenteerd om het lerarentekort in de stad verder terug te dringen.

In het eerste jaar bedraagt de toelage ongeveer 1.000 euro. Leraren die lesgeven op een school waar veel onderwijsachterstand heerst, krijgen daar nog eens 1.500 euro bovenop.

Leerkrachten die werken voor een bestuur dat het convenant heeft ondertekend krijgen de toelage, omdat het levensonderhoud in de stad duurder zou zijn dan daarbuiten. Naast het duurdere levensonderhoud is de werkdruk van de leraren ook een reden voor de bonus.

De overheid stelt Amsterdam jaarlijks 7,1 miljoen euro beschikbaar voor het noodplan. De schoolbesturen hebben gekozen om het bedrag volledig in te zetten voor een toelage op het salaris van de leerkrachten. Het convenant wordt eind juni getekend.

Lerarentekort in basisonderwijs 'ongekend groot'

De Amsterdamse schoolbesturen gaan ook intensief samenwerken en investeren op de plekken waar de tekorten het grootst zijn. Naast de financiële steun van de overheid investeert het Amsterdamse college ruim 27 miljoen euro extra in ondersteuning van de scholen met de grootste tekorten. In het noodplan staat dat het lerarentekort in het Amsterdamse basisonderwijs "ongekend groot" is.

De scholen zullen ook zijinstromers opleiden voor scholen die dat zelf niet kunnen. Het aantal zijinstromers moet worden verhoogd van gemiddeld 70 naar 180 leerkrachten per jaar. De overheid stelt hiervoor jaarlijks 3 miljoen euro ter beschikking, naast de jaarlijkse financiering van de schoolbesturen (500.000 euro) en de gemeente Amsterdam (945.000 euro).