De coronacrisis kan dit jaar leiden tot een begrotingstekort van 261 miljoen euro in gemeente Amsterdam. Dat blijkt uit een eerste analyse van de gemeente.

Na 2020 kunnen de effecten aanhouden en leiden tot een tekort van 200 miljoen euro per jaar. Om na 2020 tot een sluitende begroting te komen moet het college grote keuzes maken.

Vanwege de coronacrisis zullen de financiële en beleidsmatige keuzes voor de begroting van volgend jaar en de jaren daarop, die normaliter in de Voorjaarsnota staan, nu in het najaar bij de Begroting 2021 gemaakt worden.

Na de zomer is er volgens wethouder Victor Everhardt (Financiën) meer inzicht in de financiële gevolgen van de coronacrisis. Op korte termijn komt het stadsbestuur met een financieel statusrapport dat de effecten van de coronacrisis op de begroting zal specificeren.

3 miljoen euro voor lerarentekort in basisonderwijs

In aanloop naar de begroting heeft het stadsbestuur alvast een aantal besluiten genomen, die nu van belang zijn. Zo wordt er 3 miljoen euro vrijgemaakt om het lerarentekort in het basisonderwijs aan te pakken en gaat er 2 miljoen euro extra naar investeringen voor de toekomst van stadsdeel Zuidoost.

Ook gaat er de komende jaren 12 miljoen euro naar een nieuw duurzaam investeringsfonds voor de regio Amsterdam en Noord-Holland. Dit fonds, wat nog opgericht moet worden, moet helpen om innovaties in de markt te zetten. Bijvoorbeeld van ondernemers die de daling van energiegebruik of het terugdringen van CO2-uitstoot nastreven.

De komende jaren zal er minder geld worden uitgegeven aan zorg en jeugdzorg. "De afgelopen jaren heeft het college elk jaar meer geld uitgegeven aan de jeugdzorg", aldus de gemeente. "Deze groei van kosten moet nu afgeremd worden. Dit wil het college doen door onder meer het opleggen van budgetplafonds en het verminderen van bureaucratie en regellast."

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.