De centrale studentenraad (CSR) van de Universiteit van Amsterdam spant een kort geding aan tegen het college van bestuur van het onderwijsinstituut vanwege het gebruik van het surveillanceprogramma Proctorio tijdens online tentamens. Dat is te lezen in het universiteitsblad Folia.

De software 'surveilleert' tijdens tentamens via een webcam en microfoon op het moment dat de student vanuit huis online een tentamen maakt. Zo signaleert het programma bijvoorbeeld rondslingerende boeken, mensen in de kamer, toetsaanslagen en de kijkrichting van de student.

De UvA gebruikt Proctorio om fraude te voorkomen. Het programma analyseert de beelden en stuurt verdachte opnames naar de examencommissie, die moet beoordelen of er wel of niet is gefraudeerd.

De centrale studentenraad stelt dat het gebruik van de software een inbreuk is op de privacy van studenten en wil het mogelijk maken om het afnemen van tentamens door middel van Proctorio te weigeren.

UvA zegt 'gerechtvaardigd belang' te hebben

De UvA zegt een 'gerechtvaardigd belang' te hebben om de software te gebruiken omdat de tentamens niet op een andere manier zouden kunnen worden georganiseerd. Volgens de universiteit is het alternatief studievertraging.

Daar is CSR-voorzitter Pjotr van der Jagt het niet mee eens. "Er schuilt een groot belang in het tegengaan van studievertraging, maar of alternatieve toetsvormen onmogelijk zijn, dat is een discussiepunt."

Uit een rondgang van Folia blijkt dat er tot de zomer nog ruim tweehonderd online tentamens met Proctorio gepland staan. Het kort geding is op donderdag 4 juni om 15.30 uur in de rechtbank in Amsterdam.