Het stadsbestuur trekt 5,3 miljoen euro uit om de Amsterdamse sportsector te steunen tijdens de coronacrisis. Ook worden de huren van gemeentelijke sportvoorzieningen kwijtgescholden.

Dit betekent dat sportverenigingen en sportaanbieders over de maanden maart, april en mei geen huur hoeven te betalen.

Daarbij trekt de gemeente een bedrag van 5,3 miljoen euro uit om de sportsector verder te steunen. Dat geld is afkomstig uit de Noodkas Corona en is een aanvulling op de steun die al vanuit het Rijk wordt geboden.

De eerste 2 miljoen euro wordt op zeer korte termijn gegeven aan organisaties die cruciaal zijn voor het Amsterdamse sportaanbod en die in acute problemen zijn gekomen. Het andere deel van het geld volgt in het najaar, als er een nauwkeuriger beeld is van de schade voor de sportsector. Sportverenigingen die hier een beroep op willen doen, kunnen onder voorwaarden een aanvraag doen voor de financiële steun.

"Een aantal aanbieders is echt in zwaar weer gekomen en dat heeft gevolgen voor de sportinfrastructuur van onze hele stad. Het is in het belang van heel Amsterdam dat het huidige sportaanbod in stand blijft en daarom wil ik zoveel mogelijk voorkomen dat er sportaanbieders omvallen", aldus wethouder Simone Kukenheim.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.