Als het aan de gemeente ligt, mogen bewoners van Westerpark-Zuid straks nog maar de helft van hun tuin betegelen. Met een pakket aan maatregelen wil het stadsdeel het schaarse groen in West beschermen.

Eenzelfde maatregel werd begin dit jaar ook genomen in Oud-West.

Ook daken in de wijk mogen straks nog maar voor 50 procent als dakterras worden gebruikt, in relatie tot groen of zonnepanelen. Voor kelders gaan voorwaarden gelden, zodat het grondwater niet wordt verstoord.

Met de maatregelen wil de gemeente naar eigen zeggen rekening houden met veranderingen in het klimaat, zoals hittestress en hevige regenval. De plannen gaan gelden voor de buurten Staatsliedenbuurt, Frederik Hendrikbuurt, het GWL-terrein en de Marcantilaan.

Bewoners kunnen binnenkort hun mening over de maatregelen geven. De plannen worden op 2 juni besproken door de stadsdeelcommissie.