De gemeente wil de woonruimteverdeling voor sociale huurwoningen in Amsterdam en omgeving veranderen. Het voorstel dat dinsdag werd ingediend houdt beter rekening met de woningzoekende die hard een woning nodig heeft maar niet in aanmerking komt voor een urgentie.

De verandering is nodig om huishoudens met een dringende verhuiswens meer kans op een woning te geven, zo schrijft de gemeente.

Er wordt in het voorstel een systeem geïntroduceerd waarbij naast inschrijftijd ook de mate waarin een persoon actief zoekt en enkele andere specifieke omstandigheden een rol gaan spelen. Daarmee willen de vijftien betrokken gemeenten en veertien corporaties recht doen aan woningzoekenden die extra steun nodig hebben.

Systeem met zoek- en situatiepunten

Het nieuwe systeem werkt met punten. De huidige inschrijftijd wordt omgezet naar wachtpunten. Wachtpunten blijven altijd behouden, tot het moment waarop een nieuwe huurwoning gevonden is. Nieuw zijn straks zogeheten zoek- en situatiepunten.

De bedoeling van zoekpunten is om mensen die actief zoeken meer kans te geven. Daarmee hebben ze zelf meer invloed op het verkrijgen van een woning. Situatiepunten bouwt iemand op bij specifieke dringende omstandigheden.

Woningzoekenden met voorrang

De gemeente laat weten dat veel bewoners betrokken zijn geweest bij het ontwikkelen van de nieuwe methode. Aan hen werd onder meer gevraagd welke woningzoekenden voorrang moeten krijgen.

De drie meest genoemde situaties zijn mensen met kinderen in een relatiebreuk, inwonende gezinnen en problematisch thuiswonende jongeren. Woningzoekenden in zo'n situatie krijgen hiervoor dus situatiepunten, waardoor de kans op een nieuwe huurwoning groter wordt.

Regelingen zoals het urgentiesysteem en de toetsing op inkomen en gezinsgrootte blijven bestaan. Eind dit jaar moet er een besluit worden genomen over de nieuwe regeling.