De Amsterdamse gemeenteraad vergadert voorlopig niet in fysieke vorm vanwege de coronacrisis. Ook de raadsvergadering die gepland stond voor woensdag, is geschrapt. De raad gaat ervan uit dat op 10 april een spoedwet van kracht is die het voor raadsleden mogelijk maakt om digitaal te kunnen stemmen.

Rik Torn, voorzitter van het presidium, schrijft in een brief aan raadsleden dat het onverstandig is om als gemeenteraad nu fysiek bij elkaar te komen. Ook heeft een aantal raadsleden aangegeven fysiek niet in staat te zijn om de raadsvergadering bij te wonen.

Dat betekent dat de gemeenteraad morgen niet met het college in de debat gaat over de aanpak van de coronacrisis. De eerstvolgende keer dat dat wel kan, zal op 9 april zijn in de commissievergadering Algemene Zaken. Ook dan zal niet fysiek vergaderd worden, maar op afstand via een videoverbinding.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.

Het coronavirus in het kort

  • Het coronavirus verspreidt zich vooral van mens op mens via nies- en hoestdruppeltjes. De kans dat je besmet raakt via oppervlakken zoals deurklinken is klein. Deze kans wordt kleiner als je vaak je handen wast.
  • Je kunt de kans op verspreiding flink verkleinen door minstens 1,5 meter afstand te houden van anderen.
  • Een geïnfecteerde persoon besmet gemiddeld twee à drie anderen. De voorzorgsmaatregelen zijn nodig om dit in te dammen.
  • Verreweg de meeste patiënten hebben milde (griepachtige) klachten.
  • Bijna alle sterfgevallen betreffen ouderen of andere kwetsbare personen, zoals hart-, long- of diabetespatiënten. Als iedereen de maatregelen naleeft, verkleint dat hun risico's.
  • Lees hier welke voorzorgsmaatregelen je moet nemen.