Het stadsbestuur voert extra maatregelen in vanwege het coronavirus. Deze moeten donderdag al ingaan. Zo mag er op markten in de regio Amsterdam-Amstelland alleen nog voedsel worden verkocht.

Kramen waar non-food wordt verkocht, moeten tijdelijk verdwijnen zodat er meer ruimte ontstaat. "De overige kramen komen verder uit elkaar te staan en bezoekers kunnen meer afstand van elkaar nemen."

De openbare fitnesstoestellen in parken worden vanaf donderdag afgesloten van publiek. "Het zijn nu plekken die de gezondheid kunnen schaden, omdat de toestellen niet worden schoongehouden en omdat de plekken waar de toestellen staan een aantrekkingskracht hebben op meerdere mensen tegelijk", luidt de verklaring.

Daarnaast zijn de Cruyff Courts en voetbalkooien straks verboden terrein. Deze vormen volgens het college een "risico voor de verspreiding van het coronavirus".

Hoewel sportvelden- en parken officieel al enkele weken gesloten zijn, zouden nog behoorlijk wat Amsterdammers in hun vrije tijd gebruikmaken van de velden. "Omdat ook hier vaak te veel personen zich te dicht op elkaar bevinden, zal de handhaving op deze plekken geïntensiveerd worden."

Ten slotte kan er cameratoezicht worden ingesteld op plekken waar zorgen bestaan over de aanhoudende drukte. Zo nodig worden op die locaties aanvullende maatregelen getroffen.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.

Het coronavirus in het kort

  • Het coronavirus verspreidt zich vooral van mens op mens via nies- en hoestdruppeltjes. De kans dat je besmet raakt via oppervlakken zoals deurklinken is klein. Deze kans wordt kleiner als je vaak je handen wast.
  • Je kunt de kans op verspreiding flink verkleinen door minstens 1,5 meter afstand te houden van anderen.
  • Een geïnfecteerde persoon besmet gemiddeld twee à drie anderen. De voorzorgsmaatregelen zijn nodig om dit in te dammen.
  • Verreweg de meeste patiënten hebben milde (griepachtige) klachten.
  • Bijna alle sterfgevallen betreffen ouderen of andere kwetsbare personen, zoals hart-, long- of diabetespatiënten. Als iedereen de maatregelen naleeft, verkleint dat hun risico's.
  • Lees hier welke voorzorgsmaatregelen je moet nemen.