Amsterdamse Woningcorporaties leggen een groot deel van de werkzaamheden rondom de sanering van loden waterleidingen voor onbepaalde tijd stil. Door de uitbraak van het coronavirus kunnen niet alle werkzaamheden op een verantwoorde manier worden voortgezet.

In oktober 2019 werd door GGD Amsterdam bekendgemaakt dat er in Amsterdam duizenden woningen zijn met oude loden waterleidingen. Dit zorgde voor veel onrust omdat deze leidingen een te hoog loodgehalte in het drinkwater kunnen veroorzaken, met gezondheidsrisico's tot gevolg.

Het gaat hierbij uitsluitend om woningen die voor 1960 zijn gebouwd. De plannen om de loden leidingen zoveel mogelijk te vervangen liggen klaar, maar vanwege de uitbraak van het coronavirus moet de uitvoering daarvan nog even op zich laten wachten. Dat meldt het college in een brief aan de gemeenteraad.

De situatie rondom het coronavirus vereist dat contact met mensen zoveel mogelijk wordt beperkt, en daarom is het niet verantwoord om de werkzaamheden door te laten gaan.

Er lagen al een bewonersbrief en een verhuurdersbrief klaar om alle Amsterdammers wonend in een huizen van voor 1960 te informeren over de werkzaamheden. De verzending van deze brief is uitgesteld. Het college meldt dat de brieven verstuurd worden zodra de situatie het toelaat.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.

Het coronavirus in het kort

  • Het coronavirus verspreidt zich vooral van mens op mens via nies- en hoestdruppeltjes. De kans dat je besmet raakt via oppervlakken zoals deurklinken is klein. Deze kans wordt kleiner als je vaak je handen wast.
  • Je kunt de kans op verspreiding flink verkleinen door minstens 1,5 meter afstand te houden van anderen.
  • Een geïnfecteerde persoon besmet gemiddeld twee à drie anderen. De voorzorgsmaatregelen zijn nodig om dit in te dammen.
  • Verreweg de meeste patiënten hebben milde (griepachtige) klachten.
  • Bijna alle sterfgevallen betreffen ouderen of andere kwetsbare personen, zoals hart-, long- of diabetespatiënten. Als iedereen de maatregelen naleeft, verkleint dat hun risico's.
  • Lees hier welke voorzorgsmaatregelen je moet nemen.