Marktkooplui op de markt op de Van Eesterenlaan in het Oostelijk Havengebied in Amsterdam hebben stevige maatregelen genomen om verdere verspreiding van het coronavirus te beperken.

Zo tekende de bakker met krijt vakken op de straat waar telkens één persoon in mag staan. De visboer heeft een looproute van afzetlint gemaakt zodat klanten afstand kunnen houden.

Afgelopen week ontstond er veel verontwaardiging op sociale media over de grote drukte op markten in de stad. Met name de Albert Cuypmarkt en de Dappermarkt waren overvol en bezoekers hielden veelal geen afstand.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.

Het coronavirus in het kort

  • Het coronavirus verspreidt zich vooral van mens op mens via nies- en hoestdruppeltjes. De kans dat je besmet raakt via oppervlakken zoals deurklinken is klein. Deze kans wordt kleiner als je vaak je handen wast.
  • Je kunt de kans op verspreiding flink verkleinen door minstens 1,5 meter afstand te houden van anderen.
  • Een geïnfecteerde persoon besmet gemiddeld twee à drie anderen. De voorzorgsmaatregelen zijn nodig om dit in te dammen.
  • Verreweg de meeste patiënten hebben milde (griepachtige) klachten.
  • Bijna alle sterfgevallen betreffen ouderen of andere kwetsbare personen, zoals hart-, long- of diabetespatiënten. Als iedereen de maatregelen naleeft, verkleint dat hun risico's.
  • Lees hier welke voorzorgsmaatregelen je moet nemen.