Amsterdamse woningcorporaties leggen de vervanging van loden waterleidingen stil. Door de uitbraak van het coronavirus kunnen de werkzaamheden niet op een verantwoorde manier worden voortgezet.

In oktober 2019 maakte de GGD Amsterdam bekend dat er duizenden Amsterdamse woningen met oude loden waterleidingen zijn.

Dit leidde tot veel onrust, omdat deze leidingen een te hoog loodgehalte in het drinkwater kunnen veroorzaken. Dat brengt gezondheidsrisico's met zich mee. Het gaat hierbij uitsluitend om woningen die voor 1960 zijn gebouwd. Het coronavirus doorkruist nu echter de plannen om de loden leidingen zoveel mogelijk te vervangen.

Het college laat nu in een brief aan de gemeenteraad weten dat de werkzaamheden zijn stilgelegd. De huidige situatie vereist een beperking van contact met anderen. Daarom is het niet verantwoord om de werkzaamheden voort te zetten.

Er lagen al bewoners- en verhuurdersbrieven met informatie over loden waterleidingen klaar. De verzending van deze brieven is uitgesteld, zodat werknemers van de gemeentelijke telefoonlijn (14 020) en de GGD zich volledig kunnen richten op de vragen en onzekerheden omtrent het coronavirus.

Het college stelt dat de brieven worden verstuurd zodra de situatie het toelaat. Er wordt wel doorgewerkt aan de uitbreiding van de website met informatie over de loden leidingen.