De nieuwe maatregelen die maandagavond door het kabinet zijn opgelegd om het coronavirus verder te bestrijden, gaan streng gehandhaafd worden in de stad. Dat zei de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema dinsdagochtend in gesprek met AT5.

Ze zegt dat met gezonde tegenzin te doen. "Het is ingewikkeld om dit soort maatregelen in te zetten tegen de eigen burgers, maar het is ook noodzakelijk omdat de gezondheid dat vergt."

Locaties die zich niet aan de regels houden zullen volgens de burgemeester worden gesloten. "Het kan gaan over allerlei plekken in de stad waar onvoldoende afstand van elkaar wordt gehouden en daardoor risicovolle situaties ontstaan. Als mensen op die plekken met meer dan drie mensen aanwezig zijn en te veel klitten dan zullen ze beboet worden."

Het coronavirus in het kort

  • Het coronavirus verspreidt zich vooral via nies- en hoestdruppeltjes. Het virus kan direct van mens op mens worden overgedragen of (voor beperkte tijd) via oppervlakken zoals deurklinken.
  • Je kunt de kans op verspreiding flink verkleinen door minstens 1,5 meter afstand te houden van andere personen.
  • Een geïnfecteerde persoon besmet gemiddeld twee à drie anderen. De voorzorgsmaatregelen zijn nodig om dit in te dammen.
  • Verreweg de meeste patiënten hebben milde (griepachtige) klachten.
  • Bijna alle sterfgevallen betreffen ouderen of andere kwetsbare personen, zoals hart-, long- of diabetespatiënten. Als iedereen de maatregelen naleeft, verkleint dat hun risico's.
  • Lees hier welke voorzorgsmaatregelen je moet nemen.