Een mogelijke concurrent in Amsterdam van het Cornelius Haga Lyceum krijgt van onderwijsminister Arie Slob geen toestemming om te openen. Na een negatief advies van de Onderwijsraad, wijst de minister het verzoek af, zo bevestigt zijn woordvoerder woensdag aan nieuwspartner AT5 na berichtgeving door Het Parool.

De nieuwe school zou nadrukkelijk een niet-salafistisch karakter krijgen, zo stond in de plannen van de Stichting voor Islamitisch Voortgezet Onderwijs Randstad (SIVORa).

Het bestuur zet zich hiermee af tegen het oordeel van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) over het Haga Lyceum. Daar zou volgens de veiligheidsdiensten juist binnen het onderwijscurriculum ruimte zijn voor salafistische invloeden.

De Onderwijsraad benoemde vorige maand in een rapport ook al deze houding van SIVORa. "Het stichtingsbestuur zet zich in zijn aanvragen af tegen de houding die het Cornelius Haga Lyceum - in de ogen van het stichtingsbestuur - aan zou nemen, maar dit laat de raad uitdrukkelijk voor rekening van het bestuur van SIVORa."

Op de nieuwe middelbare school zou moeten worden lesgegeven op de "traditioneel islamitische" manier. Concreet zou dat volgens SIVORa betekenen dat onder meer een hoofddoek dragen niet verplicht is, de groepen gemengd zijn en er bij het vak levensbeschouwing ook ruimte is voor andere religies.

Onderwijsminister Slob heeft advies gevraagd aan de Onderwijsraad. De raad concludeerde dat dit geen onderscheidende richting is voor een school. De Onderwijsraad ziet namelijk onvoldoende onderscheid met de erkende richtingen islamitisch, orthodox islamitisch en liberaal islamitisch. Ook de door de raad gevraagde deskundigen noemen het plan van SIVORa nietszeggend, vaag en problematisch.

Minister Slob volgt het advies van de raad. Het staat SIVORa wel vrij om een nieuwe aanvraag in te dienen.