Stadsdeel Noord gaat onderzoeken of de eigenaar van de Augustinuskerk in Amsterdam-Noord de regels overtreedt en het gebouw verwaarloost. Omwonenden van de kerk vinden dat er al tijden sprake is van verloedering.

De kerk staat al jaren leeg en buurtbewoners reageerden daarom positief toen het pand vorig jaar werd gekraakt.

Er werd een petitie gestart om de krakers een hart onder de riem te steken. Daarmee werd het stadsdeel verzocht om hen langer in de kerk te laten wonen.

Maar de eigenaar, die de kerk in 2018 kocht, heeft andere plannen met het gebouw. Zo zouden er woningen in de kerk moeten worden gerealiseerd.

Het stadsdeel heeft dit initiatief in juli 2019 afgewezen, omdat de kerk een publieke functie moet behouden. In de tussentijd zou er nog geen nieuw plan zijn ingediend.

D66 stelt vragen aan college over verval van de kerk

De fractie van D66 zegt zich zorgen te maken over het verval van de kerk en heeft daarom vragen gesteld aan het college. Uit de beantwoording daarop blijkt dat er in 2019 al inspecties zijn gedaan in de kerk. Daarbij werd onder meer bekeken of er aan de monumentale waarden wordt voldaan.

"In de Erfgoedwet is opgenomen dat een eigenaar van een rijksmonument verplicht is om het monument in stand te houden", verklaart het college. "De eigenaar is dus verantwoordelijk voor het onderhoud."

De inspecties zouden aanleiding hebben gegeven voor nadere analyses. Het stadsdeel wil daarmee onderzoeken of de eigenaar momenteel de Erfgoedwet overtreedt. Daarbij wordt er vooral gekeken naar de staat waarin de kerktoren momenteel verkeert.

Wel laat het college weten dat "de eigenaar het afgelopen jaar bezig is geweest met plannen waarbij het onderhoud meegenomen zou worden".