De praktijk Huisartsen Sarphatipark heeft bekendgemaakt per direct te stoppen met het inloopspreekuur. Afschaffing daarvan stond al op de planning, maar vindt nu eerder plaats in verband met het coronavirus.

Volgens de aankondiging van de praktijk "draagt dit spreekuur niet bij aan ons streven de corona-uitbraak zoveel mogelijk te beperken".

De artsen en andere medewerkers van Huisartsen Sarphatipark zullen bovendien tijdelijk geen handen schudden en "zo nodig andere beschermende maatregelen nemen".

Het inloopspreekuur in de praktijk zou op termijn al verdwijnen. De lange wachttijd en het gebrek aan artsenkeuze en patiëntenscreening worden genoemd als redenen daarvoor.